جریان سایلات فلوئنت

بیشتر مواقع این سوال از ما پرسیده می شود که چطور یک پروژه سیالاتی را انجام دهیم

ما این سوال را به گام های مختلفی تقسیم بندی میکنیم. با انجام این گام ها حداقل پروژه ای مناسب دارید، به جزئیات دقیق تر در این مطلب نمی پردازیم و فقط به توضیح اشتباهات مهلک یک مهندس خواهیم پرداخت.

1. هندسه شما چطور است؟

طراحی یک هندسه خوب بر روند حل مسئله تاثیر گذار است، سیال پیرامون را که در دامنه بزرگی از هوا وجود دارد را در نظر بگیرید.  مثلا برای عبور جریان هوا از روی یک خودرو یا حرکت زیر دریایی یا جریان هوا برای یک هیت سینک این مسئله اهمیت بسیاری پیدا میکند.

2.مش بندی خوب چگونه است؟

یک مش بندی خوب دارای اندازه های مناسب، به خصوص در جا هایی که گرادیان سرعت وجود دارد مثل دیواره می باشد.

3. آیا انتقال حرارت درگیر است؟

اگر مسئله دارای دما های متفاوتی یا چشمه های حرارتی است بله، بسیار مهم است. اگر نه باید در نظر گرفته نشود اما فرم جنبشی حرارت،  بسیار مهم است و در برخی موارد باید در نظر گرفته شود.

4.سرعت چقدر است؟

دینامیک گازها نیازمند ورود به شرایط مافوق صوت می باشد اما در حال عادی سراعت مادون صورت است.

5.آیا میحط پیوسته است؟

زیر دریا، سطح زمین و در هرجای که می توان فرض محیط پیوسته را در نظر گرفت مسئله شما صحیح است اما باید توجه داشته باشید که مثلا موشکی که از جو خارج می شود در محیط ناپیوسته قرار دارد.

6.آیا اعداد از اعتبار کافی برخوردارند؟

مهم ترین میزان برای اعتبار سنجی حدس و گمان و محاسبات سرانگشتی و استفاده از سایت های انلاین برای تشخص میزان درست بودن نتایج است.


سوالات بیشتری هم احتمالا حالا در نظر شما شکل گرفته است اما مهم ترین انها این است که چطور این ها را به کار ببنیدم؟ خوب یادگیری نرم افزار ها آسان است اما درک کامل سی اف دی است که می تواند راهگشای شما باشد.