جریان باد بر روی ساختمان های بلند
یکی از قوی ترین جریان های تاثیر گذار بر ساختمان های بلند، جریان باد شدید است، باد شدید می تواند باعث ارتعاشات شدید در بدنه ساختمان شود، شبیه سازی این واقعه برای مهندسان سازه  و مهندسان باد بسیار با اهمیت است.
معمولا یک تونل بادی بزرگ تر را بر روی مدل طراحی می کنند و جریان باد را بروی ساختمان برسی می کنند.
این پروژه ، یکی از پروژه های تقریبا ساده است، و برای خروجی معمولا پروفیل سرعت باد و شدت توربولانس از مقالات استخراج شد. شبیه‌سازی و تحلیل در نرم‌افزار ANSYS Fluent انجام می گردد و از سه مدل توربولانسی k - ε استاندارد،k-ε LK وk-ε MMK برای مدل کردن آشفتگی جریان استفاده می شود


مهندسی باد، دینامیک سیالات محاسباتی، آیرودینامیک ساختمان  Wind engineering, MMK model, LK model, ANSYS Fluent, Building aerodynamics

LK model, MMK model, مهندسی باد, ANSYS Fluent, دینامیک سیالات محاسباتی, Building aerodynamics, Wind engineering, آیرودینامیک ساختمان
مهندسی باد، دینامیک سیالات محاسباتی، آیرودینامیک ساختمان  Wind engineering, MMK model, LK model, ANSYS Fluent, Building aerodynamics
تعرفه این پروژه ساده است ، البته اگر بخواهیم پارامتر های بیشتری ارائه دهیم می توانیم جریان باد و مدل ساختمان برای آن را هم تغییر دهیم ، در این سورت پروژه ای پیچیده تر خواهد شد.