دینامیک سیالات محاسباتی: روش حجم محدود

نام لاتین : An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method

نویسندگان : Henk Kaarle Versteeg, Weeratunge Malalasekera

ویرایش : اول

سال : 1995

این کتاب از مناسب ترین کتاب ها جهت آموزش دینامیک سیالات محاسباتی می باشد، این کتاب مباحث مبتدی تا پیشرفته را در چهار فصل با بیانی خوب به خواننده عرضه کرده است، در این فصول برسی معادلات حاکم و شرایط مرزی جریان سیال ویسکوز، مدل های آشفتگی و مدل سازی آنها در روش حجم محدود برای حل مسائل جریان در رایانه را بیان خواهد شد. لینک زیر، لینک ویرایش اول این کتاب است در صورت لزوم ویرایش دوم آن را می تواند در پست مربوطه دریافت کنید.

دریافت ویرایش اول

دریافت ویرایش دوم