انسیس

فلوئنت نرم افزار قدرتمند دینامیک سیالات محاسباتی است، بر مهندسان مکانیک پوشیده نیست که کاربرد این نرم افزار همانند انقلابی در مهندسی مکانیک بوده و هر مهندس باید این نرم افزار را داشته باشد در ادامه مطلب فلوئنت و انسیس را دانلود کنید.

لینک شماره 1 ، برای کسانی که از ویندوز اکس پی استفاده می کنند نسخه کم حجم فلوئنت به همراه گمبیت برای مش زدن

  دانلود فلوئنت FLUENT 6.3.26  - 119 مگابایت

 دانلود کرک فلوئنت (به تنهایی)          

دانلود گمبیت - 57.9 مگابایت

 دانلود کرک گمبیت (به تنهایی)

رمز دانلود :

www.p30download.com

ابتدا هر دو نرم افزار را نصب کرده لایسنس جدید را از "قسمت دانلود کرک به تنهایی" دانلود کنید! آن را، در محل نصب برنامه در پوشه لایسنس (مسیر پیش فرض C:\Fluent.Inc\license) کپی نمایید.

لینک شماره 2، انسیس (به همراه فلوئنت)

ANSYS Products 19.0 x64 MAGNiTUDE/LND

دانلود بخش ۱ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۴ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۵ – ۳۵۸ مگابایت

دانلود ANSYS_Products 19.0 Documentation


ANSYS Products 18.2 x64 SSQ

دانلود بخش ۱ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۴ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۵ – ۱۹۰ مگابایت

دانلود ANSYS_Products 18.2.2 Update Only Windows

دانلود Ansys_Products 18.2 Win64 Crack Only

ANSYS Products 18.2 Linux64

دانلود بخش ۱ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۴ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۵ – ۱٫۱ گیگابایت

دانلود ANSYS_Products 18.2.2 Update Only Linux


ANSYS PRODUCTS 17.2 Win64 – MAGNiTUDE/LND

دانلود بخش ۱ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۴ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۵ – ۱ گیگابایت

دانلود Ansys_Products 17.2 Win64 SSQ CrackFix

ANSYS PRODUCTS 17.2 Linux64 SSQ

دانلود بخش ۱ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۴ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۵ – ۱٫۱۲ گیگابایت

ANSYS Products 17.0 Win64 for ANSYS 17.0 nCode DesignLife 12.0

دانلود بخش ۱ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۴ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۵ – ۰٫۹۸ گیگابایت

ANSYS Products 17.0 Tutorials

دانلود بخش ۱ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۸ مگابایت


ANSYS Products 16.2 Win64

دانلود بخش ۱ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۴ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۵ – ۴۴ مگابایت

ANSYS Workbench Framework SDK 16.0 x64

دانلود – ۴۶٫۲ مگابایت

ANSYS Products 16.2 Linux64

دانلود بخش ۱ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۴ – ۲ گیگابایت

دانلود بخش ۵ – ۱٫۳۲ گیگابایت


ANSYS Products 15.0.7 x86 (آخرین نسخه ۳۲ بیتی)

دانلود بخش ۱ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۳ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۴ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۵ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۶ – ۶۸٫۳ مگابایت

کرک‌ها

دانلود

ANSYS Composite PrepPost 15.0 x86

دانلود – ۸۸٫۲ مگابایت

رمز دانلود: www.downloadly.ir