در این مطلب به برسی پروژه هایی در زمینه سازه های شناور و برسی هیدرودینامیک و هیدرواستاتیک این نوع سازه ها می پردازیم.

تصور کنید که یک سازه بسیار سنگین مانند کشتی، یک سازه که در عمق بسیار زیاد عملیات انجام می دهد مانند زیر دریایی، یک دکل نفتی که در دریا فشار زیاد امواج را تحمل می کند باید به طوری ساخته شوند که در مقابل فشار های زیاد، در برخورد با سطح آب دچار فروپاشی نشود.

سازه های دریایی با روش حجم سیال volume of fluid شبیه سازی می شوند. می توانیم آنالیز امواج و نیروی وارده بر سازه را انجام دهیم، همچنین می توانیم توانایی سازه در شناور شدن را مورد برسی قرار دهیم.


شبیه سازی هیدرواستاتیکی در خیلی از موارد با نرم افزار مکانیکال انجام می دهیم. زیرا این آنالیز بیشتر در زمینه استایتک استراکچرال می باشد و نه در زمینه سی اف دی. اما بسیاری از انلایز های مشابه در نرم افزار فلوئنت هم قابلیت انجام دارد.

همانطور که می دانید اگر این نیرو ها به طور واضع محاسبه نشود، سازه شناور از بین خواهد رفت. در پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی، طراحی به صورت واقعی مورد تست قرار نمی گیرد اما باید به طور واضح و اعتبار سنجی شده طراحی صورت گیرد.

بسیاری از این شبیه سازی ها در زمینه برخورد با سطح اب است، در بسیاری از موارد نیز دوام سازه در برابر امواج مورد برسی قرار داده می شود. سایر موارد نیز به نیروی شناوری بدون برخورد و حرکت بر روی سطح آب یا غوطه وری در طراحی زیر دریایی ها و اژدر هاست.

البته فلوئنت تنها نرم افزار در این زمینه نیست، سی اف ایکس یا کامسول و ... هم توانایی های مشابه را دارند.