خودرو در تونل بادی

یکی از مهم ترین وظایف یک مهندس خودرو یا هوافضا، طراحی بدنه های مناسب برای وسیله متحرک مثل خودرو،دوچرخه،هواپیما،موشک، جت های جنگنده و .. است، بدنه مناسب سوخت کمتری مصرف می کند و از سرعت بیشتری برخوردار است.

اگر بخواهیم پروژه را پیچیده تر کنیم می توانیم از لحاظ بدنه، بهینه سازی های زیادی راهم انجام دهیم، با تغییر بدنه ، تغییرات را محاسبه کرده و طبیعی است که اگر جریان سیالات روی بدنه با انحراف کمتری به مسیر خود ادامه دهند در نتیجه سوخت پایین می آید.

بسیاری از استاتید مکانیک سیالات این پروژه را به دانشجویان خود داده تا با نرم افزار فلوئنت آشنا شوند.


این پروژه در لیست پروژه های ساده قرار می گیرد و تعرفه ان نیز مطابق با کتابچه ایران فلوئنت صورت میگیرد.

هواپیما در تونل بادی

دانلود با لینک مستقیم PDF

دانلود با لینک مستقیم به صورت PDF

جریان سیالاتی، آئرودینامیک، کاهش مصرف سوخت، دینامیک سیالات محاسباتی، تونل باد، فلوئنت، انسیس، شبیه سازی جریان سیالات بر روی یک خودرو، بدنه خودرو، جنگنده، هواپیما

Ansys CFX, CFD, Wind tunnel, workbench, streamline, wind