خودرو در تونل بادی

یکی از مهم ترین وظایف یک مهندس خودرو یا هوافضا، طراحی بدنه های مناسب برای وسیله متحرک مثل خودرو،دوچرخه،هواپیما،موشک، جت های جنگنده و .. است، بدنه مناسب سوخت کمتری مصرف می کند و از سرعت بیشتری برخوردار است.

اگر بخواهیم پروژه را پیچیده تر کنیم می توانیم از لحاظ بدنه، بهینه سازی های زیادی راهم انجام دهیم، با تغییر بدنه ، تغییرات را محاسبه کرده و طبیعی است که اگر جریان سیالات روی بدنه با انحراف کمتری به مسیر خود ادامه دهند در نتیجه سوخت پایین می آید.

بسیاری از استاتید مکانیک سیالات این پروژه را به دانشجویان خود داده تا با نرم افزار فلوئنت آشنا شوند.