https://bayanbox.ir/view/969650829839925860/F.-Moukalled-L.-Mangani-M.-Darwish-auth.-The-Finite-Volume-Method-in-Computational-Fluid-Dynamics-An-Advanced-Introduction-with-OpenFOAM-and-Matlab-iranfluent.ir.jpg

The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM® and Matlab
F. Moukalled, L. Mangani, M. Darwish

این کتاب درسی هم مبانی نظری روش حجم محدود (FVM) و هم کاربردهای آن در دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) را بررسی می کند. خوانندگان توضیح کاملی از اعداد و الگوریتم های FVM که برای شبیه سازی جریان سیال تراکم ناپذیر و قابل تراکم استفاده می شوند ، همراه با بررسی دقیق اجزای مورد نیاز برای توسعه حل کننده CFD مبتنی بر فشار کشف خواهند کرد. دو کد CFD خاص مورد بررسی قرار گرفته است. اولین مورد uFVM است ، یک کد سه بعدی CFD آکادمیک مبتنی بر فشار ساختیار نیافته، که در Matlab اجرا شده است. دوم OpenFOAM® ، که یک نرم افزار منبع باز است که در توسعه طیف وسیعی از برنامه های CFD برای شبیه سازی مشکلات جریان صنعتی استفاده می شود. این کتاب درسی با بیش از 220 مثال متعدد و بیش از صد تمرین در زمینه محاسباتی عددی، برنامه نویسی و برنامه های کاربردی FVM ، برای استفاده در دوره مقدماتی FVM ، دوره پیشرفته عددی برای برنامه نویسان CFD مناسب است.

دریافت کتاب