مکانیک سیالات فاکس

آشنایی با مکانیک سیالات فاکس و مک‌دونالد
 نوشته‌ی فیلیپ پریچارد ویرایش 9 سال 2015

به همراه حل المسائل و  ویرایش 8 سال 2011

دانلود کتاب ویرایش 9

دانلود کتاب ویرایش 8

دانلود حل المسائل ویرایش 8

سایت ایران فلوئنت از بخش مکانیک سیالات، دانلود مکانیک سیالات فاکس ، Fox fluid mechanics ، فلیپ پریچارد ، دانلود رایگان با لینک مستقیم ، سولوشن مانوال ، Solution manual ، ویرایش نهم، ویرایش هشتم