دینامیک سیلات محاسباتی با استفاده از علوم رایانه ای و محاسبات عددی برای محاسبه کنش سیالات در رایانه استفاده می شود. نرم افزار های مورد استفاده برای این کار را در لیست زیر می بینید

دینامیک سیالات محاسباتی

فلوئنت در مهندسی مکانیک ، هوا فضا ، مهندسی شیمی، مهندسی عمران ، بیومکانیک و ... کاربرد دارد.

  1. +STAR CCM
  2. comsol
  3. FLUENT
  4. FLO ++
  5. OPEN FOAM
  6. ANSYS CFX
  7. CFD ++
  8. FLOW-3D
  9. AVL Fire
با این که تمامی نرم افزار های بالا از قدرت ویژه ای برخوردارند اما بهترین آنها نرم افزار فلوئنت می باشد، ما کاملا شما را تشویق می کنیم که با این نرم افزار شروع به کار کنید.
همچنین می توانید از صفحه ویژه دانلود آن را دریافت نمایید.
همچنین می توانید پروژه های خود را به ما بسپارید.